24-25-26 februari 2020

Provinciaal Vormingscentrum Malle

€140

Voor jongeren vanaf 16 jaar die buitengewoon onderwijs volgen
of extra ondersteuning krijgen in het gewone onderwijs.

Leren we over vriendschap, liefde en intimiteit.

schrijf je hier in